Mužská spevacka skupina Glória

29.03.2017 18:44
 • Vznikla v roku 1995 na podnet Pavla Germušku, v zoskupení 4 mužov s hudobným doprovodom – Akordeón
 • Zameranie tejto zložky je na obdobie Vianoc, na Vianočné koledy
 • Začali sme s navštevovaním chorých a starých ľudí, aby sme im aspoň raz do roka takto naším spevom spríjemnili ich Vianoce a vyčarili im úsmev na ich ubolených tvárach
 • Skupina sa počas ďalších rokov obohacovala o ďalších členov, nielen o spevákov ale aj o hudobníkov
 • Momentálne skupinu tvoríme 12 členovia, 6 spevákov a 6 hudobníkov
 • Každým rokom účinkujeme v našom farskom kostole, sv. Martina z Tours, cca 30 minútovým blokom kolied pred polnočnou sv. omšou, taktiež aj každým rokom v jednej z filiálnych obcí, takto vlastne spríjemňujeme polnočnú sv. omšu
 • Na nasledujúci deň 25.12. sú našou nasledujúcou zastávkou rehoľné sestry z Congreatio Jasu v Prešove, kde im za prítomnosti Mons. Stanislava Stolárika a ďalších kňazov predstavíme 45 min. blok kolied a vinšov
 • Naše putovanie pokračuje do neskorých večerných hodín
 • Počas Vianoc navštívime cca 170 rodín, z výťažku ktorý sa nazbiera, zakupujeme vence a sviece na hroby zosnulých kňazov ktorí pôsobili v našej farnosti
 • Cez Vianočné sviatky taktiež navštevujeme nášho bývalého duchovného otca Andreja Murenka, v jeho rodnom dome v Giraltovciach
 • Počas týchto sviatkov sme zavítali do Rožňavy pozdraviť nášho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, kde sme s radosťou na omši spievali koledy v katedrále Nanebovzatia Panny Márie
 • Dovolím si spomenúť, že počas uplynulých rokov sme navštívili aj rôzne iné farnosti ako: Demjata, Tulčík, Podhorany, Terňu, Veľký Šariš, Prešov – konkatedrála a Ruská Nová Ves

—————

Späť